Lataa

Säännöt

LUHTA ACLASS -KANTA-ASIAKASOHJELMAN SÄÄNNÖT

1. Luhta aClass -asiakkuus

1.1 Määritelmä

Luhta aClass on Luhta-konsernin Aleksi 13-, Luhta Brand Store-, Your FACE-, Ril's-, TopSport- sekä Luhta Outlet -ketjun asiakkailleen suuntaama kanta-asiakasohjelma, jonka kautta ohjelmaan liittyneet asiakkaat kerryttävät viimeisen 12 kuukauden ostoeurojen määrän perusteella kertyvää aClass-rahaa sekä voivat hyödyntää ketjujen erikoistarjouksia ja muita kanta-asiakasetuja.

1.2 Liittyminen

Luhta aClass -kanta-asiakasohjelman jäseneksi voi liittyä jokainen 15 v. täyttänyt yksityishenkilö. Alaikäisen liittymiseen tarvitaan huoltajan suostumus. Luhta aClass-asiakkuus on henkilökohtainen ja aClass-asiakkaaksi voi liittyä kaikissa Luhta aClass -ohjelmaan kuuluvissa myymälöissä. Luhta aClass -myymälöitä ovat kaikki Aleksi 13-, Luhta Brand Store-, Your FACE-, Ril’s-, TopSport- sekä Luhta Outlet -myymälät. Liittyminen Luhta aClass -asiakkaaksi on maksutonta. Kanta-asiakkuus alkaa, kun liittymishakemus on asianmukaisesti täytetty, allekirjoitettu ja hyväksytty.

Liittymällä Luhta aClass -asiakkaaksi asiakas sitoutuu noudattamaan kanta-asiakasohjelman sääntöjä. Luhta aClass -etujen käyttö edellyttää aClass-kortin näyttämistä.

1.3 Luhta aClass -kortti

Jokaisen Luhta aClass -ohjelmaan liittynyt asiakas saa jäsenyytensä tunnukseksi henkilökohtaisen, numeroidun Luhta aClass -kortin. Kortin kadotessa uuden kortin voi tilata em. ketjujen myymälöistä. Luhta aClass -kortti käy tunnistamis- ja kanta-asiakasetujen käyttövälineenä kaikissa ketjujen myymälöissä.

Luhta aClass -kanta-asiakas sitoutuu ilmoittamaan kortin katoamisesta aClass-kanta-asiakaspalveluun tai johonkin Luhta-konsernin myymälään. Väärinkäytöksissä Luhta-konsernilla on oikeus mitätöidä kortti.

2. Luhta aClass -kanta-asiakasedut

2.1 Luhta aClass -rahatili

Jokaisen Luhta aClass -ohjelmaan liittyneen asiakkaan ostotapahtuma Aleksi 13-, Luhta Brand Store-, Your FACE-, Ril’s-, TopSport- sekä Luhta Outlet -myymälästä kerryttää aClass-rahaa asiakkaan henkilökohtaiselle Luhta aClass -kortin aClass-rahatilille.

aClass-rahan kerryttämisen edellytyksenä on, että asiakas esittää oman henkilökohtaisen Luhta aClass -korttinsa ennen ostojen maksamista. Ostojen maksutavaksi hyväksytään käteinen, lahjakortti sekä pankki- ja luottokortti. Lahjakortin ostosta ei kerry aClass-rahaa. Ostotapahtumasta kertyvä aClass-raha kirjautuu asiakkaan aClass-rahatilille ostotapahtumapäivää seuraavana arkipäivänä.

Jokaisesta ostotapahtumasta kertyvä asiakkaan henkilökohtainen aClass-raha määräytyy aClass-rahaprosentin perusteella. aClass-rahaprosentti lasketaan asiakkaan viimeisen 12 kuukauden ostoeurojen perusteella seuraavan taulukon mukaisesti

Viimeisen 12 kk: ostoeurot Luhta aClass -myymälöistä Asiakkaan aClass-rahaprosentti                                                                      
0-299€ 2%
300-599€ 3%
600-899€ 4%
900-1199€ 6%
1200-1500€ 8%
yli 1500€ 10%

Ensimmäinen Luhta aClass-kortilla tehty ostos kerryttää aClass-rahaa 2%:lla ostosumman suuruudesta riippumatta.

Luhta aClass -asiakas voi muodostaa aClass-rahatilinsä perheliitoksen kutsumalla muita samassa taloudessa asuvia 15-vuotta täyttäneitä Luhta aClass -asiakkaita kerryttämään ostoillaan talouskohtaista aClass-rahaprosenttia. Perheliitoksessa mukana olevien henkilöiden aClass-rahaprosentti määräytyy talouden ostojen yhteissumman perusteella. Kaikilla perheliitoksessa mukana olevilla henkilöillä on oikeus nähdä oman talouden jäsenten ostojen yhteissumma viimeisen 12 kk ajalta.

Esimerkki aClass-rahan kertymisestä:

Perheliitoksen muodostanut Luhta aClass -asiakas ostaa Luhta aClass -ohjelmaan kuuluvasta myymälästä 100 eurolla. Hänen perheenjäsenten kokonaisostot (kaikki perheenjäsenet) viimeisen 12 kuukauden ajalta ovat 1575 euroa. Asiakas kerryttää tästä ostoksestaan edellä esitetyn taulukon mukaisesti 10 euroa aClass-rahaa (10% 100 euron ostoksesta) käytettäväksi alennuksena seuraavien ostojen yhteydessä missä tahansa Luhta aClass -ohjelmaan kuuluvassa myymälässä.

Perheliitos vaikuttaa ainoastaan aClass-rahaprosenttiin. aClass-rahatili on aina henkilökohtainen eli jokaisen perheenjäsenen omalla aClass-kortilla tehdyistä ostoista kertynyt aClass-raha siirtyy käytettäväksi asiakkaan henkiläkohtaiselle aClass-rahatilille.

Perheliitoksen perustaminen ja poistaminen tapahtuu aClass-sivustolla www.aclassraha.fi kirjautumalla asiakkaan omiin tietoihin.

Asiakas voi käyttää omalle korttikohtaiselle aClass-rahatililleen kertyneen saldon alennuksena itse valitsemansa oston yhteydessä kaikissa Luhta aClass -myymälöissä. aClass-rahan käytön yhteydessä asiakkaan on kysyttäessä todistettava henkilöllisyytensä. aClass-rahaa ei voi nostaa käteisenä rahana.

Mikäli asiakkaalla ei ole ostoja yhdestäkään Luhta aClass -ketjun myymälästä viimeisen 6 kuukauden aikana, asiakkaan aClass-rahatilin saldo nollautuu jakson viimeisen kalenterikuukauden viimeisenä päivänä.

Jos tuote, josta asiakas on saanut aClass-rahaa palautetaan, vähennetään asiakkaan aClass-rahasaldoa ostohetken aClass-rahaprosentin mukaan. aClass-rahaa kerryttäneen tuotteen palauttaminen edellyttää oman henkilökohtaisen Luhta aClass -kortin esittämistä.

Asiakas voi tarkistaa oman aClass-rahaprosentin ja aClass-rahasaldon aClass-sivustolla www.aclassraha.fi tai myymälässä ostotapahtuman yhteydessä.

2.2 Muut Luhta aClass -kanta-asiakasedut (ei voimassa Luhta Outlet -myymälöissä)

Ostoksista kertyvän aClass-rahan lisäksi Luhta aClass -asiakkaalle tarjotaan seuraavat edut:

  • kuukauden aClass-tuotteet (alennus vähintään -20%)
  • -10% normaalihintaisista sukista ja sukkahousutuotteista

Edellä mainittujen etujen lisäksi Aleksi 13-, Luhta Brand Store-, Your FACE-, Ril’s- sekä TopSport -ketjut myöntävät aClass-asiakkaille muitakin eri ajankohtina vaihtuvia, vain Luhta aClass -asiakkaille tai osalle heistä tarkoitettuja lisäetuja. Tiedot omista jäseneduista aClass-asiakas saa joko postitse, internetistä tai myymälästä. Luhta aClass -asiakkaille voidaan myös tarjota aClass-yhteistyökumppanien myöntämiä etuja.

3. Kanta-asiakastiedosto

Luhta aClass -asiakkaan hakemuksessaan ilmoittamat tiedot ja kortin käytöstä kertyvät ostotiedot tallennetaan Luhta aClass -kanta-asiakasohjelman asiakasrekisteriin. Kortinhaltijan ostotapahtumatiedot tallennetaan asiakasrekisteriin ostopaikka-, loppusumma-, tuoteryhmä- ja tuotetasolla. Asiakas voi kieltää tietojen rekisteröimisen ilmoittamalla asiasta Luhta aClass -kanta-asiakaspalveluun. Tietojen tallentamisen tarkoituksena on mahdollisimman hyvä asiakassuhteen hoitaminen ja suoramarkkinoinnin kohdentaminen. Tietojen käyttöä ja käsittelyä on kuvattu yksityiskohtaisesti rekisteriselosteessa, joka on nähtävissä täältä.

4. Muut ehdot

Luhta aClass -asiakas on velvollinen ilmoittamaan nimensä ja/tai osoitteensa muutoksesta suoraan asiakaspalveluun:
Sähköpostilla: [email protected]
Puhelimitse: arkisin klo 9 – 16 puh. 044 755 6622

tai kirjautumalla asiakastietoihinsa aClass-kanta-asiakassivuilla osoitteessa www.aclassraha.fi

Asiakas voi halutessaan muuttaa suoramarkkinointiin liittyviä lupia (esim. sähköposti- ja tekstiviestiluvat) aClass-kanta-asiakassivuilla osoitteessa www.aclassraha.fi

Asiakas voi lopettaa Luhta aClass -asiakkuutensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti aClass-asiakaspalveluun sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Luhta-konsernilla on oikeus irtisanoa Luhta aClass -asiakkuus siinä tapauksessa, että asiakas ei noudata edellä mainittuja sääntöjä. Irtisanominen tapahtuu lähettämällä Luhta aClass -kortinhaltijalle kirjallinen irtisanomisilmoitus.

Luhta-konsernilla on oikeus muuttaa Luhta aClass -kanta-asiakasohjelman sääntöjä. Luhta-konsernilla on oikeus lopettaa Luhta aClass -kanta-asiakasohjelma ilmoittamalla siitä aClass-asiakkaille vähintään 3 kuukautta ennen ohjelman lopettamista.

LUHTA ACLASS -KANTA-ASIAKASOHJELMAN SÄÄNNÖT

1. Luhta aClass -asiakkuus

1.1 Määritelmä

Luhta aClass on Luhta-konsernin Aleksi 13-, Luhta Brand Store-, Your FACE-, Ril's-, TopSport- sekä Luhta Outlet -ketjun asiakkailleen suuntaama kanta-asiakasohjelma, jonka kautta ohjelmaan liittyneet asiakkaat kerryttävät viimeisen 12 kuukauden ostoeurojen määrän perusteella kertyvää aClass-rahaa sekä voivat hyödyntää ketjujen erikoistarjouksia ja muita kanta-asiakasetuja.

1.2 Liittyminen

Luhta aClass -kanta-asiakasohjelman jäseneksi voi liittyä jokainen 15 v. täyttänyt yksityishenkilö. Alaikäisen liittymiseen tarvitaan huoltajan suostumus. Luhta aClass-asiakkuus on henkilökohtainen ja aClass-asiakkaaksi voi liittyä kaikissa Luhta aClass -ohjelmaan kuuluvissa myymälöissä. Luhta aClass -myymälöitä ovat kaikki Aleksi 13-, Luhta Brand Store-, Your FACE-, Ril’s-, TopSport- sekä Luhta Outlet -myymälät. Liittyminen Luhta aClass -asiakkaaksi on maksutonta. Kanta-asiakkuus alkaa, kun liittymishakemus on asianmukaisesti täytetty, allekirjoitettu ja hyväksytty.

Liittymällä Luhta aClass -asiakkaaksi asiakas sitoutuu noudattamaan kanta-asiakasohjelman sääntöjä. Luhta aClass -etujen käyttö edellyttää aClass-kortin näyttämistä.

1.3 Luhta aClass -kortti

Jokaisen Luhta aClass -ohjelmaan liittynyt asiakas saa jäsenyytensä tunnukseksi henkilökohtaisen, numeroidun Luhta aClass -kortin. Kortin kadotessa uuden kortin voi tilata em. ketjujen myymälöistä. Luhta aClass -kortti käy tunnistamis- ja kanta-asiakasetujen käyttövälineenä kaikissa ketjujen myymälöissä.

Luhta aClass -kanta-asiakas sitoutuu ilmoittamaan kortin katoamisesta aClass-kanta-asiakaspalveluun tai johonkin Luhta-konsernin myymälään. Väärinkäytöksissä Luhta-konsernilla on oikeus mitätöidä kortti.

2. Luhta aClass -kanta-asiakasedut

2.1 Luhta aClass -rahatili

Jokaisen Luhta aClass -ohjelmaan liittyneen asiakkaan ostotapahtuma Aleksi 13-, Luhta Brand Store-, Your FACE-, Ril’s-, TopSport- sekä Luhta Outlet -myymälästä kerryttää aClass-rahaa asiakkaan henkilökohtaiselle Luhta aClass -kortin aClass-rahatilille.

aClass-rahan kerryttämisen edellytyksenä on, että asiakas esittää oman henkilökohtaisen Luhta aClass -korttinsa ennen ostojen maksamista. Ostojen maksutavaksi hyväksytään käteinen, lahjakortti sekä pankki- ja luottokortti. Lahjakortin ostosta ei kerry aClass-rahaa. Ostotapahtumasta kertyvä aClass-raha kirjautuu asiakkaan aClass-rahatilille ostotapahtumapäivää seuraavana arkipäivänä.

Jokaisesta ostotapahtumasta kertyvä asiakkaan henkilökohtainen aClass-raha määräytyy aClass-rahaprosentin perusteella. aClass-rahaprosentti lasketaan asiakkaan viimeisen 12 kuukauden ostoeurojen perusteella seuraavan taulukon mukaisesti

Viimeisen 12 kk: ostoeurot Luhta aClass -myymälöistä Asiakkaan aClass-rahaprosentti                                                                      
0-299€ 2%
300-599€ 3%
600-899€ 4%
900-1199€ 6%
1200-1500€ 8%
yli 1500€ 10%

Ensimmäinen Luhta aClass-kortilla tehty ostos kerryttää aClass-rahaa 2%:lla ostosumman suuruudesta riippumatta.

Luhta aClass -asiakas voi muodostaa aClass-rahatilinsä perheliitoksen kutsumalla muita samassa taloudessa asuvia 15-vuotta täyttäneitä Luhta aClass -asiakkaita kerryttämään ostoillaan talouskohtaista aClass-rahaprosenttia. Perheliitoksessa mukana olevien henkilöiden aClass-rahaprosentti määräytyy talouden ostojen yhteissumman perusteella. Kaikilla perheliitoksessa mukana olevilla henkilöillä on oikeus nähdä oman talouden jäsenten ostojen yhteissumma viimeisen 12 kk ajalta.

Esimerkki aClass-rahan kertymisestä:

Perheliitoksen muodostanut Luhta aClass -asiakas ostaa Luhta aClass -ohjelmaan kuuluvasta myymälästä 100 eurolla. Hänen perheenjäsenten kokonaisostot (kaikki perheenjäsenet) viimeisen 12 kuukauden ajalta ovat 1575 euroa. Asiakas kerryttää tästä ostoksestaan edellä esitetyn taulukon mukaisesti 10 euroa aClass-rahaa (10% 100 euron ostoksesta) käytettäväksi alennuksena seuraavien ostojen yhteydessä missä tahansa Luhta aClass -ohjelmaan kuuluvassa myymälässä.

Perheliitos vaikuttaa ainoastaan aClass-rahaprosenttiin. aClass-rahatili on aina henkilökohtainen eli jokaisen perheenjäsenen omalla aClass-kortilla tehdyistä ostoista kertynyt aClass-raha siirtyy käytettäväksi asiakkaan henkiläkohtaiselle aClass-rahatilille.

Perheliitoksen perustaminen ja poistaminen tapahtuu aClass-sivustolla www.aclassraha.fi kirjautumalla asiakkaan omiin tietoihin.

Asiakas voi käyttää omalle korttikohtaiselle aClass-rahatililleen kertyneen saldon alennuksena itse valitsemansa oston yhteydessä kaikissa Luhta aClass -myymälöissä. aClass-rahan käytön yhteydessä asiakkaan on kysyttäessä todistettava henkilöllisyytensä. aClass-rahaa ei voi nostaa käteisenä rahana.

Mikäli asiakkaalla ei ole ostoja yhdestäkään Luhta aClass -ketjun myymälästä viimeisen 6 kuukauden aikana, asiakkaan aClass-rahatilin saldo nollautuu jakson viimeisen kalenterikuukauden viimeisenä päivänä.

Jos tuote, josta asiakas on saanut aClass-rahaa palautetaan, vähennetään asiakkaan aClass-rahasaldoa ostohetken aClass-rahaprosentin mukaan. aClass-rahaa kerryttäneen tuotteen palauttaminen edellyttää oman henkilökohtaisen Luhta aClass -kortin esittämistä.

Asiakas voi tarkistaa oman aClass-rahaprosentin ja aClass-rahasaldon aClass-sivustolla www.aclassraha.fi tai myymälässä ostotapahtuman yhteydessä.

2.2 Muut Luhta aClass -kanta-asiakasedut (ei voimassa Luhta Outlet -myymälöissä)

Ostoksista kertyvän aClass-rahan lisäksi Luhta aClass -asiakkaalle tarjotaan seuraavat edut:

  • kuukauden aClass-tuotteet (alennus vähintään -20%)
  • -10% normaalihintaisista sukista ja sukkahousutuotteista

Edellä mainittujen etujen lisäksi Aleksi 13-, Luhta Brand Store-, Your FACE-, Ril’s- sekä TopSport -ketjut myöntävät aClass-asiakkaille muitakin eri ajankohtina vaihtuvia, vain Luhta aClass -asiakkaille tai osalle heistä tarkoitettuja lisäetuja. Tiedot omista jäseneduista aClass-asiakas saa joko postitse, internetistä tai myymälästä. Luhta aClass -asiakkaille voidaan myös tarjota aClass-yhteistyökumppanien myöntämiä etuja.

3. Kanta-asiakastiedosto

Luhta aClass -asiakkaan hakemuksessaan ilmoittamat tiedot ja kortin käytöstä kertyvät ostotiedot tallennetaan Luhta aClass -kanta-asiakasohjelman asiakasrekisteriin. Kortinhaltijan ostotapahtumatiedot tallennetaan asiakasrekisteriin ostopaikka-, loppusumma-, tuoteryhmä- ja tuotetasolla. Asiakas voi kieltää tietojen rekisteröimisen ilmoittamalla asiasta Luhta aClass -kanta-asiakaspalveluun. Tietojen tallentamisen tarkoituksena on mahdollisimman hyvä asiakassuhteen hoitaminen ja suoramarkkinoinnin kohdentaminen. Tietojen käyttöä ja käsittelyä on kuvattu yksityiskohtaisesti rekisteriselosteessa, joka on nähtävissä täältä.

4. Muut ehdot

Luhta aClass -asiakas on velvollinen ilmoittamaan nimensä ja/tai osoitteensa muutoksesta suoraan asiakaspalveluun:
Sähköpostilla: [email protected]
Puhelimitse: arkisin klo 9 – 16 puh. 044 755 6622

tai kirjautumalla asiakastietoihinsa aClass-kanta-asiakassivuilla osoitteessa www.aclassraha.fi

Asiakas voi halutessaan muuttaa suoramarkkinointiin liittyviä lupia (esim. sähköposti- ja tekstiviestiluvat) aClass-kanta-asiakassivuilla osoitteessa www.aclassraha.fi

Asiakas voi lopettaa Luhta aClass -asiakkuutensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti aClass-asiakaspalveluun sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Luhta-konsernilla on oikeus irtisanoa Luhta aClass -asiakkuus siinä tapauksessa, että asiakas ei noudata edellä mainittuja sääntöjä. Irtisanominen tapahtuu lähettämällä Luhta aClass -kortinhaltijalle kirjallinen irtisanomisilmoitus.

Luhta-konsernilla on oikeus muuttaa Luhta aClass -kanta-asiakasohjelman sääntöjä. Luhta-konsernilla on oikeus lopettaa Luhta aClass -kanta-asiakasohjelma ilmoittamalla siitä aClass-asiakkaille vähintään 3 kuukautta ennen ohjelman lopettamista.