Lataa

Luhta aClass -arvonta

 

KAMPANJAN SÄÄNNÖT

 

Järjestäjä

L-Fashion Group Oy

Tiilimäenkatu 9, 15680 Lahti

(PL 55, 15501 Lahti)

y-tunnus 01491585

 

LUHTA aCLASS –kanta-asiakastietojen ja sähköpostilupien tarkistus

ARVONTA elokuu 2020

 

Osallistumiskelpoisuus ja sääntöjen hyväksyminen

Kampanjaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka asuvat Suomessa lukuun ottamatta järjestäjien, palkintokumppanin ja niiden tytäryhtiöiden työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään taikka henkilöitä, jotka ovat kytköksissä kampanjaan.

 

Järjestäjä pidättää oikeuden vahvistaa osallistujien osallistumiskelpoisuuden. Osallistumalla kampanjaan hyväksyt nämä säännöt. Mikäli eri kielillä laadittujen kampanjaa koskevien sääntöjen ehdoissa on ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielisten sääntöjen ehtoja.

 

Osallistuminen

Voit osallistua kampanjaan tarkistamalla ja päivittämällä yhteystietosi ja sähköpostimarkkinointilupasi elokuun 2020 aikana kirjautumalla omiin tietoihisi osoitteessa www.aclassraha.fi.

 

Kampanja-aika ja voittajan valinta

Kampanjaan voi osallistua 1.-31.8.2020 välisenä aikana. Kampanja-ajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Voittaja arvotaan viimeistään11.9.2020.   

 

Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan 4 x 300€ aclassrahaa käytettäväksi Luha aClass –ohjelmaan kuuluvissa myymälöissä.

 

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkinnon voittajalle soitetaan hänen omissa tiedoissaan ilmoittamaansa puhelinnumeroon tai häneen otetaan yhteyttä sähköpostitse tai yksityisviestillä. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa. Osallistuja vastaa tavoitettavuudestaan. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset osallistumistiedot tai voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Lunastamatonta palkintoa ei korvata, eikä palkintoa voi vaihtaa rahaksi tai siirtää kolmannelle osapuolelle.

 

Sisältöä koskevat vakuutukset, oikeudet ja käyttö

Kampanjaan voi osallistua vain Luhta aClass –ohjelman kanta-asiakkaat päivittämällä yhteystietonsa ja sähköpostimarkkinointiluvat kirjautumalla omiin tietoihin osoitteessa www.aclassraha.fi.

 

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Osallistuja vastaa muista veroista, jotka voivat liittyä muun muassa osallistujan omaan tulonhankintaan. Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon käytön aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta. Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kampanjan osallistuja vapauttaa järjestäjän sekä kampanjaan liittyvät yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kampanjaan. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

 

Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Jos järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan sekä evätä palkinto.

 

Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin. Mikäli järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, järjestäjä voi poistaa osallistujan aineiston ja tiedot kampanjasivuilta.

 

Muutokset kampanjan sisältöön

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa. Järjestäjä ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien mukaan muissa markkinointikanavissa, mikäli joutuu tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietojen käsittelyä koskeva rekisteriseloste on nähtävillä osoitteessa https://www.aclassraha.fi/rekisteriseloste. Rekisterin nimi on aClass kanta-asiakasohjelman asiakasrekisteri. Rekisterin pitäjä on L-Fashion Group Oy.

 

Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on tutustunut henkilötietojen käsittelyä koskevaan rekisteriselosteeseen ja hyväksyy sen ehdot.